Behategia.eus, martxan

Behategia.eus webgunea matxan da dagoeneko. Euskarazko hedabideen errealitatea, garapena eta egiturazko datuak bilduko dituen ataria izango da, antena bat. Antena bat hedabideen mundura zuzendua; eta antena bat euskal hedabideei begira dagoena, euskaraz diharduten hedabideen eragin kuantitatiboa eta kualitatiboa neurtzeko. Azpimarratzeko hedabideek euskal hiztunen komunitatea trinkotzeko daukaten garrantzia. Neurtzeko ekoizpen komunikatiboa transmititzeko daukaten gaitasuna. Aztertzeko paradigma sozial eta teknologiko berrian sektoreak eduki ditzakeen arazoak eta aukerak. Eskaintzeko kontsumo aldaketen aurrean alternatibak. Proposatzeko kontsentsuak eta adostasun berriak hedabideak eraginkorragoak izan daitezen, eta jende gehiagorengana irits daitezen.

Behategia.eus atarian, horrela, euskarazko hedabideen inguruko ikerketen berri emango da, argitaratutako txostenak eta lanak plazaratuko dira, eta munduan zehar euskarazko hedabideekin edo, oro har, hedabideen inguruan argitaratutakoaren lagin bat egongo da.

Halaber, datutegia izeneko atalean, euskarazko hedabideen zerrenda dago, eta hedabide bakoitzaren zabalpena, lurraldez lurralde.

behategia1

 

Proiektua, Hekimen Elkarteak ez ezik, EHUk, Deustuko Unibertsitateak eta Mondragon Unibertsitateak sustatu eta bultzatu dute, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin.