Kode deontologikoa

Hekimen osatzen duten bazkideek eztabaida prozesu luze eta aberats baten ondoren kode deontologikoa onartu dute elkartearen batzarrean. Hemendik aurrera erreferentziazko dokumentua izango da Hekimen osatzen duten euskarazko komunikabideentzat.